Bài: UBMTTQ xã Bình Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhât Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), sơ kết 5 năm cuộc vận động toàn dân ĐKXD ĐSVH, tổng kết công tác mặt trận năm 2

Thứ hai - 16/11/2020 08:39 74 0
           Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930–18/11/2020. Sáng ngày 12/11/2020  UBMTTQ xã Bình Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhât Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), sơ kết 5 năm cuộc vận động toàn dân ĐKXD ĐSVH, tổng kết công tác mặt trận năm 2020.
          Về dự Lễ kỷ niệm có cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các BCH các tổ chức thành viên; Ban chi ủy, ban lãnh đạo 4 cơ sở thôn; đại diện nhà chùa Hồng Ân; chùa Phúc Linh, họ giáo Đồng Nguyên; đại diện các dòng họ; Ban chi ủy các nhà trường, trạm y tế; đại diện các tổ chức xã hội; tổ trưởng 72 tổ tự quản trong toàn xã.
          Tại lễ kỷ niệm ông Phạm Đình Phước – TVĐU, Chủ tịch UBMTTQVN xã đã thông qua diễn văn kỷ niệm nêu bật truyền thống 90 năm MTTQVN và đánh giá kết quả hoạt động của MTTQVN trong thời gian những năm qua. Báo cáo nêu rõ:
          Đại đoàn kết dân tộc là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trong suất cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã không ngừng chăm lo, vun đắp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, tập hợp lực lượng trong một Mặt trận dân tộc thống nhất, trải qua 90 năm ra đời và phát triển, Mặt trận thống nhất Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930 từ Hội phản đế đồng minh hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã phát huy truyền thống đoàn kết quí báu của dân tộc ta, nhân lên gắp bội tinh thần yêu nước của mọi người dân Việt Nam, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân trong mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào.
          Mặt trận tổ quốc Việt Nam ngày nay đã và đang kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng được củng cố và mở rộng, góp phần to lớn tạo nên sự nhất trí về tư tưởng về chính trị, tinh thần trong nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.
          Trong công cuộc đổi mới đất nước ngày nay, MT Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hưởng ứng và hướng công tác mặt trận về cơ sở, mở rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực và hiệu quả đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia và đã đạt được nhiều hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, vai trò vị thế, uy tín của MTTQ được nâng lên.
          Trong 05 năm qua MTTQ Việt Nam xã Bình nguyên dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp tạo điều kiện của chính quyền ,các ban ngành đoàn thể, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đã đáp ứng được yêu cầu phát triển của địa phương, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, nổi bật  đó là:
          - Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong những năm qua ở xã Bình nguyên, cuộc vận động đã mang lại những kết quả tốt đẹp trên các mặt, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, tạo ra mối quan hệ gắn bó đoàn kết lẫn nhau ở các khu dân cư đó là:
          - Về lĩnh vực đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế: vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động kinh tế để duy trì và giữ vững xã nông thôn mới,đồng thời tập trung phòng chống dịch bệnh cho nguời và vật nuôi. Tổ chức cho các thành viên MTTQ và nhân dân tham dự các lớp chuyển giao kỹ thuật đẻ áp dụng vào SX, chăn nuôi. Các tổ chức thành viên của mặt trận như hội Phụ nữ, hội Nông dân, hội Cựu chiến binh đã đứng ra tín chấp với ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng Nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân và các` nguồn vốn giải quyết việc làm, cho hàng nghìn lượt hộ gia đình vay với số dư n trên 150 tỷ đồng để phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
          -Về lĩnh vực VHXH, xây dựng gia đinh văn hóa, phát huy truyên thống đền ơn đáp nghĩa: hàng năm có từ 95-98% số hộ gia đình đăng kí phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa, có 100% khu dân cư đăng ký thôn lãng văn hóa, hằng năm có từ 91 đến 94% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Có từ 90- 92% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa  nhiều năm liên tục, nhiều hộ gia đình đạt GĐ văn hóa tiêu biểu suất sắc.  
          Trong các nhà trường phát động phong trào thi dua “dạy tốt, học tốt, phong trào “trường học thân thiện, hợc sinh tích cực”.
    Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tình thương nhân ái, hàng năm địa phương đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 50 triệu đồng để phục vụ cho công tác chính sách ưu đãi người có công.
    Về “cuộc vận động ngày vì người nghèo” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã khơi dậy mạnh mẽ đạo lý con người, nếp sống văn hóa tốt đẹp của con người việt Nam. Hàng năm quỹ vì người nghèo của xã nhà duy trì từ 20 triệu đồng trở lên để MTTQ các cấp lo tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Hàng năm địa phương trích từ quỹ nguời nghèo của xã,với sự hỗ trợ của trên và ngân sách xã, đã chi hàng trăm suất quà nhân ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, dịp tết nguyên đán.
          -Về lĩnh vực tham gia bảo vệ môi trường: hội Phụ nữ xã tích cực học tập sáng tạo, cùng nhau vận động xây dựng gia đinh 5 không 3 sạch,vận động các chị em trồng, chăm sóc các đường hoa ở khu trung tâm xã, đường thôn, xóm tạo môi trường xanh-sạch- đẹp.
          - Về lĩnh vực đoàn kết chấp hành pháp luật: phối hợp với trung tâm HTCĐ tuyên truyền phổ biến pháp luật,nhất là trong dịp tết nguyên đán đẩy mạnh đảm bảo ANTT để nhân dân vui xuân đón têt, chấp hành nghiêm nghị định 36/CP của chính phủ về cấm buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, công cụ hỗ trợ.
          - MTTQ xã tích cực tham gia phản biện xã hội, phát huy và đề cao  vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia góp ý để xây dựng chính quyền từ xã đến cơ sở vững mạnh.
          - Trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện đã triển khai hai phong trào thi đua trong đồng bào có đạo, đã được các vị chức sắc tôn giáo tích cực hưởng ứng, chùa Hồng ân xã Bình Nguyên đạt danh hiệu chùa cảnh 4 gương mẫu và họ giáo Đồng Nguyên 4 gương mẫu nhiều năm liền.
          *Ngoài hai cuộc vận động lớn do Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trong  năm qua được sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, khối dân vận, đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các phong trào ủng hộ như: Quỹ ủng hộ phòng chống Covid trên 30 triệu đồng, quỹ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung, Tây nguyên năm 2020 là hơn 45 triệu đồng và 250 kg gạo, 7 thùng mì tôm. Vận động ủng hộ xây dựng và khánh thành Đền thờ Liệt sỹ xã Bình Nguyên trên 500 triệu đồng; Quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ tình nghĩa, trẻ thơ, chữ thập đỏ, ủng hộ phong trào thể dục thể thao 2/9, Trung thu 15/8, khuyến học, công tác xã hội hóa trong các trường học ... đã thu được hàng trăm triệu đồng/năm, để nuôi dưỡng các phong trào, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội của xã nhà.
          Những hoạt động của MT tổ quốc từ xã xuống cơ sở thôn đã góp phần quan trọng cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng của địa phương. Tiêu biểu  cho các phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động do trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phát động, cũng như UB MTTQ xã phát động, các ban công tác mặt trận thôn cơ sở và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.
          Phát huy truyền thống 90 năm của MT Dân tộc Thống nhất Việt Nam, trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ từ xã đến thôn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị là củng cố tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả của công tác MT đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
          Sau diễn văn khai mạc và báo cáo tổng kết, ông Tô Văn Nghĩa – Phó Bí thư Đảng ủy đã phát biểu động viên, giao nhiệm vụ đối với MTTQ xã trong thời gian tới.
       Một số hình ảnh Lễ kỷ niệm:

 
nghia phuoc mt1 1
ngon ph mt2
 
yen phuoc mt3
 
thieu ccb phuoc4

xuan phuoc 5
tdnd phuoc 7
 
ctd phuoc 8
 
thcs phuoc 9
 
yte phuoc 10
 
htxnn phuoc 11
 
da cam phuoc 12
phan thuong mt 13
 
phan thuong mt 14
van nghe mt 17
van nghe mt 15
hoai mt 18

          Theo kế hoạch các cơ sở thôn tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhât Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), sơ kết 5 năm cuộc vận động toàn dân ĐKXD ĐSVH, tổng kết công tác mặt trận năm 2020 gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại cơ sở.
          Ngày 14/11/2010 từ 13h đến 17h:
          Thôn An Chỉ; thôn Đông Lâu và thôn Xuân Bảng đã tổ chức lễ kỷ niệm và ngày hội đại đoàn kết toàn dân.
          Ngày 15/11/2010 từ 13h đến 17h:
          Thôn Quân Hành đã tổ chức lễ kỷ niệm và ngày hội đại đoàn kết toàn dân.
  Một số hình ảnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhât Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), sơ kết 5 năm cuộc vận động toàn dân ĐKXD ĐSVH, tổng kết công tác mặt trận năm 2020 và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại cơ sở.
phuoc phat bieu ac7
Ông Phạm Đình Phước - TVĐU, Chủ tịch UBMTTQVN xã phát biểu tại ngày Hội ĐĐK thôn An Chỉ
yen dinh ac2
 

Tác giả bài viết: PCT UBND xã Trần Sỹ Vấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay87
  • Tháng hiện tại1,136
  • Tổng lượt truy cập2,310,395
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây